ارسال زعفران و پیگیری سفارشات یکی از مهمترین بخش ها در این مرکز است.
همواره در تلاش هستیم تا بهترین خدمات را ارائه کنیم.

روش های پیگیری مرسولات زعفرانی

  • پیگیری سفارشات تهران و مشهد

در صورتی که بسته شما از طریق یکی از شرکت های پستی (اداره پست، چاپار، تیباکس) ارسال شده باشد کد رهگیری برایتان ارسال خواهد شد. با کلیک کردن روی آن لینک و وارد کردن کد رهگیری، بسته تان را مشاهده خواهید کرد.
همچنین در شرایطی که سفارش تان با اسنپ یا آژانس ارسال شده باشد، مشخصات راننده و شماره ماشین برایتان ارسال خواهد شد.

  • پیگیری سفارشات دیگر شهرها:

تمامی سفارشات دیگر شهرها، از طریق یکی از شرکت های پستی (اداره پست، چاپار، تیباکس) ارسال می شود.
در این صورت کد رهگیری برایتان ارسال خواهد شد.
با کلیک کردن روی آن لینک و وارد کردن کد رهگیری، بسته تان را مشاهده خواهید کرد.
در شرایطی که سفارش تان با ترمینال/ باربری ارسال شده باشد، مشخصات تعاونی و بارنامه برایتان ارسال خواهد شد.

ارسال زعفران و پیگیری سفارشات

ارسال زعفران و پیگیری سفارشات

همکاران ما در بخش ارسال سفارشات، هر روز بسته ها را ارسال می کنند.
در ادامه روش های تحویل زعفران و نحوه پیگیری را بررسی می کنیم.

روش های ارسال زعفران (درون استانی)

در هر یک از روش ها، هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.

  1. ارسال با تیباکس/ چاپار
  2. ارسال از طریق اداره پست
  3. ارسال فوری با اسنپ / آژانس
  4. تحویل حضوری زعفران

روش های ارسال زعفران

نحوه ی ارسال بسته زعفران (بین استانی)

در هر یک از روش ها، هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد.

  1. ارسال زعفران عمده با تیباکس/ چاپار
  2. ارسال از طریق اداره پست
  3. فرستادن از طریق بابری/ ترمینال