شهریه دوره آموزشی کاشت زعفران

شهریه دوره آموزشی کاشت زعفران

دوره مقدماتی کاشتن زعفران

دوره های حضوری و آنلاینمدت دورهمجموع ساعت آموزشیشهریه به تومانمزایا این دوره
دوره مقدماتی1 روزه1/30 ساعت560.000مشاوره بر اساس فضای هر شخص
دوره تکمیلی3 روزه5 ساعت3.900.000اعطای گواهی دانشنامه – اعطای گواهی پشتیبانی یک ماهه
دوره تخصصی5 روزه8 ساعت5.860.000اعطای گواهی دانشنامه – اعطای مدرک فنی حرفه ای – اعطای گواهی پشتیبانی یک ساله
مشاوره خصوصیهر جلسه45 دقیقه1.350.000مشاوره خصوصی